Home » Weekenden » Weekend Gelderland » Alg vw meerdaagse act.

Algemene voorwaarden meerdaagse activiteiten 2019


Algemene voorwaarden meerdaagse activiteiten Pink Matching 2019.

Ten aanzien van de dienstverlening Pink Matching gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

 Punt 1: Deelname:

U dient minimaal 21 jaar en vrouw te zijn. Maar ook lesbisch of bi.
Het is niet toegestaan om als stel deel te nemen aan een georganiseerd weekend.

 

Punt 2: Betaling:

Als u verzekert wilt zijn van deelname aan een weekend, kunt u reserveren door  25% a €43,75 van het totale deelname bedrag  € 175,00 te betalen.

Dit bedrag dient dan wel 3 dagen na factuurdatum op de rekening ontvangen te zijn, anders houd Pink Matching het recht uw plek aan een ander te reserveren. VOL = VOL.

Na ontvangst van de door u gedane betaling krijgt u hiervan een bevestiging via de mail.

Het resterende bedrag a €131,25 dient uiterlijk 10 weken voor de aanvangsdatum betaalt te zijn.

Boekt u uw deelname minder dan 10 weken voor de aankomstdatum betaalt u het gehele deelnamebedrag a €175,00 in één keer en dient dit binnen 3 dagen op de rekening te staan. Indien dit niet gebeurt heb ik nog 1 maand de tijd om een andere deelneemster te vinden.

 

Punt 3: Last-minute boekingen:

Indien u uw deelname binnen 14 dagen voor aankomstdatum boekt dient u het hele bedrag zo spoedig mogelijk te betalen. Dit bedrag moet maximaal 3 dagen voor aankomstdatum binnen  zijn.

 

Punt 4: Wanneer is de boeking bindend?

Zowel Pink Matching als u zijn aan de boeking gebonden zodra de boeking door Patty is bevestigd en de aanbetaling is ontvangen.

 

Punt 5: Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?

Als u het volledige bedrag verzuimt te betalen binnen de opgegeven dagen, zonder enige mededeling hierover, gaat uw plek naar een ander.

 

Punt 6: Annuleren van een boeking:

U kunt een boeking schriftelijk, via post of e-mail, annuleren. U ontvangt dan een bevestiging van de annulering. Indien u meer dan 30 dagen voor de geplande aankomstdatum annuleert brengt Pink Matching daarvoor een bedrag van 50% van het totale deelnamebedrag in rekening.

Indien u uw boeking 30 dagen of minder voor de geplande aankomstdatum annuleert ontvangt u 10% van het totale deelnamebedrag retour.

Heeft u reeds betaald, maar wordt een weekend geannuleerd, dan betaalt Pink Matching , in het geval van annulering van onze kant,  het reeds betaalde bedrag onder aftrek van 25% annuleringskosten binnen 14 dagen aan u terug.

 

Indien er tussentijds sprake is van onacceptabel  gedrag van uw kant (artikel 10 van de algemene voorwaarden) rest Pink Matching niets anders dan uw deelname te schriftelijk annuleren. Voor restitutie van de door u inmiddels betaalde bijdrage(s) gelden dan de volgende regels:

Indien Pink Matching uw deelname meer dan 30 dagen voor de geplande aankomstdatum annuleert ontvangt u 50% van het door u betaalde deelnamebedrag binnen 14 dagen terug.

Indien Pink Matching uw deelname 30 dagen of minder voor de geplande aankomstdatum annuleert ontvangt u 10% van het door u betaalde deelnamebedrag binnen 14 dagen terug.

 

Punt 7: Aankomst en vertrektijden:

Op de aankomst dag  bent u in het huis welkom vanaf 19:00 uur.

Op de vertrek dag dient u het huis uiterlijk om 20.00 uur te verlaten.

 

Punt 8: Huisdieren / kinderen:

Kinderen zijn niet toegestaan.

De twee hondjes van de eigenaressen van Pink Matching kunnen soms wel aanwezig zijn.

 

Punt 9: Roken:

Roken van sigaretten / shag in huis is niet toegestaan.

 

Punt 10: Gebruik verdovende middelen:

Gebruik van wiet, cocaïne e.d. in huis is niet toegestaan. Bij constatering hiervan volgt onmiddellijke beëindiging van uw weekend zonder teruggave van gebruikelijke betalingen.

 

Punt 11: Eindschoonmaak:

Bij vertrek zorgt ook u er voor dat alles schoon en opgeruimd achtergelaten wordt.

 

Punt 12: Hoe kan ik betalen?

 Alle betalingsgegevens treft u aan op de mail n.a.v. uw aanmelding en akkoord algemene voorwaarden.

 

Punt 13: Storingen en klachten:

Defecten, storingen en klachten dient u zo spoedig mogelijk kenbaar te maken tijdens het verblijf, zodat ..  de gelegenheid heeft deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.

 

Punt 14: Uw verantwoordelijkheid:

U dient de boekingsbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren en eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk te communiceren.

Allen die in het huis verblijven zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies of schade die ontstaat direct of indirect ten gevolgen van het verblijven in het huis of deelname aan activiteiten.

Met een gezamenlijke buitenactiviteit blijft er niemand achter in het huis.

Aanwezigheid in het huis, zonder een organisator, is niet toegestaan.

 

Punt 15: Voorbehoud:

*Pink Matching doet haar uiterste best uw weekend zo aangenaam mogelijk te maken.
Omdat Pink Matching  een organisatie is moet deze echter ook beschermt worden tegen onvoorziene omstandigheden

*Pink Matching houd zich het recht van prijswijziging voor naar aanleiding van veranderingen in de wetgeving (o.a belastingwetgeving), evenals naar aanleiding van schrijf- en drukfouten in drukwerk en op onze website.

*Pink Matching corrigeert de informatie zo spoedig mogelijk op onze website en delen de klant de wijzigingen op het moment van boeking mee.

 *Als organisatie behoud Pink Matching het recht voor bepaalde diensten tijdelijk te verminderen of te sluiten ten gevolge van personele omstandigheden zoals ziekte, overlijden en dergelijke in de familiekring.

 *In geval van oorlog, overheidsbesluit, terrorisme, rampen, staking, binnenlandse onrust of andere omstandigheden die niet voorzien kunnen worden op het moment van boeking en niet door ons of u beïnvloed kunnen worden en waardoor het niet mogelijk is de verplichtingen uit de boekingsbevestiging na te komen kunnen zowel u als Pink Matching schriftelijk de overeenkomst ontbinden zonder de verplichting tot enige schadevergoeding.

*Pink Matching is in geval van extreme weersomstandigheden of stremmingen in het verkeer niet aansprakelijk voor het niet kunnen bereiken van de benoemde bestemming. Indien u de bestemming later of niet kunt bereiken door beide genoemde situaties heeft u geen recht op schadevergoeding of restitutie van de door u gemaakte kosten t.o.v. het verblijf en/of reiskosten.

 

Punt 16: Aansprakelijkheid voor eigendommen en schade:

Pink Matching heeft geen formele aansprakelijkheid voor uw eigendommen of van die van de andere gasten. U wordt verzocht zelf zorgvuldig te handelen en uw eigen spullen in de gaten te houden.

 

Punt 17: Geheimhoudingsplicht:

U wordt nadrukkelijk verzocht om alle dingen die gedurende dit weekend in vertrouwen wordt verteld ook voor u te houden.

 

Punt 18: Foto`s / video opnames:

Maak duidelijke afspraken met elkaar over het maken van foto`s en eventuele  video opnames.

 

 

Ik ga akkoord met de reeds 18 opgestelde punten van de algemene voorwaarden van Pink Matching.